Fakta

Agersted Motionscenter

- Agersted Motionscenter har åbent alle dage i tidsrummet kl. 06.00-24.00

 

- Ved indmeldelse udleveres en nøglebrik, som giver dig adgang i åbningstiden,når du

ønsker det. Brikken er personlig og må ikke overlades til andre.

- Al træning og færden i centeret er på eget ansvar.

- Du har mulighed for at sætte din træning og medlemskab på pause - eks. i sommer-

månederne- uden at du mister dit indbetalte kontingent, forudsat at du har givet besked

inden du starter din pause.

 

- I åbningstiden er Agersted Motionscenter ubemandet og med videoovervågning.

 

- Den daglige ledelse og ansvar varetages af en 5-mands bestyrelse.

 

- Agersted Motionscenter er medlem af DGI og Antidoping Danmark og er registreret

under Brønderslev Kommunes Kultur- og Fritidstilbud

 

- Bestyrelsen uddelegerer praktiske opgaver til medlemmerne eks. rengøring og vedlige-

hold.

Agersted Motionscenter's sponsorer - støt dem, de støtter os!

A P Auto Sønderkærvej 1

Agersted

Agersted Motionscenter Banen 3 Agersted 9330 Dronninglund CVR.:35 26 40 94